Η αγορά ακινήτου στο νησί της Ρόδου είναι μια απλή διαδικασία, που συνήθως ολοκληρώνεται μέσα σε 4 με 6 εβδομάδες από τη στιγμή της συμφωνίας μεταξύ των δύο πλευρών.

Also available in: English, Русский, Italiano

Η αγορά ακινήτου στο νησί της Ρόδου είναι μια απλή διαδικασία, που συνήθως ολοκληρώνεται μεσα σε 4 με 6 εβδομάδες από την αρχική συμφωνία αγοράς. Ακολουθεί μια βήμα προς βήμα περίληψη της διαδικασίας μέχρι το συμβολαίο αγοράς:

Πρώτο βήμα: Η εξασφάλιση του ακινήτου
Μόλις βρείτε το ακίνητο των ονείρων σας, έχει έρθει η στιγμή να κάνετε την προσφορά σας. Όταν καταλήξετε στην τιμή, θα σας ζητηθεί να υπογράψετε ένα συμφωνητικό, το οποίο θα περιλαμβάνει τους όρους της πώλησης, καθώς και τις ημερομηνίες παράδοσης. Στο σημείο αυτό θα χρειαστεί, επίσης, να καταβάλετε και μια προκαταβολή, προκειμένου να εξασφαλίσετε το ακίνητο. H προκαταβολή αυτή επιστρέφεται σε περίπτωση που διαπιστωθεί αργότερα, κατά τον έλεγχο των τίτλων ιδιοκτησίας του ακινήτου, κάποιο νομικό ελάττωμα και ανέρχεται σε ποσοστό 10 % επί του τιμήματος. Το αρχικό ποσό, που συνήθως προκαταβάλλεται, χρησιμεύει ως «εξασφάλιση» του ακινήτου, ενώ το εναπομείναν ποσό της προκαταβολής καταβάλλεται μέσα σε 3 εβδομάδες, διάστημα μέσα στο οποίο υπολιγίζουμε να έχει ολοκληρωθεί και ο έλεγχος των τίτλων του ακινήτου.

Δεύτερο βήμα: Η νομική σας εκπροσώπηση
Στη συνέχεια χρειάζεστε κάποιον δικηγόρο για να ελέγξει την νομική κατάσταση και τους τίτλους του ακινήτου. Καλό θα ήταν, επίσης, να τον εξουσιοδοτήσετε προκειμένου να προβεί σε έκδοση ΑΦΜ και σε άνοιγμα τραπεζικού λογαριασμού στο ονομά σας και να υπογράψει αντί για εσάς το τελικό συμβόλαιο, στην περίπτωση που δεν σκοπέυετε ή δεν έχετε την δυνατότητα να επιστρέψετε στην Ελλάδα για την υπογραφή.

Τρίτο βήμα: Ο έλεγχος του ακινήτου
Καλό θα ήταν να προσλάβετε έναν επαγγελματία για να ελέχξει το ακίνητο σας πριν από την αγορά. Ο έλεγχος αυτός πραγματοποιείται από διπλωματούχο δομοστατικό μηχανικό και θα φανερώσει τυχόν στατικά ή άλλα δομικά προβλήματα της οικοδομής. Ο έλεγχος πραγματοποιείται στην οροφή, στο υπόγειο, στο σύστημα θέρμανσης, στον θερμοσίφωνα, στις μονάδες κλιματισμού, στις υδραυλικές και ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις και σε διάφορα άλλα μέρη του κτιρίου, προκειμένου να διαπιστώθει εάν υπάρχουν κακοτεχνίες, εάν θα χρειαστεί κάποια εκτεταμένη επισκευή, ή αν γενικά υπάρχει κάποιος λόγος ανησυχίας, που μπορεί να οδηγήσει σε διαφορετική εκτίμηση του ακινήτου.

Τέταρτο βήμα: Τα τελευταία έξοδα
Τα τελευταία έξοδα της αγοράς ενός ακινήτου πρέπει να καταβλήθούν 2 περίπου εβδομάδες πριν από την υπογραφή του τελικού συμβολαίου και περιλαμβάνουν την καταβολή της αμοιβής όλων των επαγγελματιών και τα τέλη της μεταβίβασης. Συγκεκριμένα, ο αγοραστής πρέπει να καταβάλλει τα ακόλουθα ποσά υπολογιζόμενα επί του τιμήματος: είτε 3% ως φόρο μεταβίβασης, είτε 16 % ως ΦΠΑ, 2% για την αμοιβή του συμβαολαιογράφου, 1% για την αμοιβή του δικηγόρου, 3% (συμπεριλαμβανομένου το φπα) για την αμοιβή του μεσίτη και 400 € περίπου για την αμοιβή του μηχανικού.

Πέμπτο βήμα: Η υπογραφή του συμβολαίου
Η μεταβίβαση ακινήτου από τον πωλητή στον αγοραστή πραγματοποιείται μόνο με την υπογραφή αγοραπωλητήριου συμβολαίου, ενώπιον συμβολαιογράφου. Ο τελευταίος είναι αρμόδιος για την προετοιμασία του συμβολαίου, για τον έλεχο των εγγράφων και για τον υπολογισμό των κρατικών φόρων. Τόσο ο πωλητής, όσο και ο αγοραστής, ή οι νομικοί τους εκπρόσωποι, πρέπει να είναι παρόντες στο γραφείο του συμβολαιογράφου κατά την υπογραφή του συμβολαίου. Ο αγοραστής θα πρέπει να καταβάλει το τίμημα την ημέρα της υπογραφής μέσω τραπεζικής επιταγής. Ο συμβολαιογράφος θα αναλάβει στη συνέχεια την μεταγραφή του συμβολαίου στο αρμόδιο Υποθηκοφυλακείο.

Έκτο βήμα: Αλλαγή ονόματος στους οικιακούς λογαριασμούς
Ο πιο γρήγορος τρόπος για την μεταφορά των λογαριασμών του νερού και του ηλεκτρικού ρεύματος στο όνομα του νέου ιδιοκτήση είναι να πάτε είτε εσείς, είτε ο δικηγόρος σας, μαζί με τον πωλητή στα τοπικά καταστήματα των σχετικών υπηρεσιών και να κανονίσετε την σχετική αλλαγή.